Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.asimexplus.com

 

I. Postanowienia wstępne i dane firmy

Poniższy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego (zwany dalej "Regulaminem"), prowadzonego pod adresem www.asimexplus.com (zwanego dalej „Sklepem”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma: Asimex Plus Andrzej Wojciechowski Dąbie 54 23-310 Modliborzyce wpis do ewidencji gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy Modliborzyce pow. Janów Lubelski pod nr. 100/2002 NIP 7151677170: ; Regon 432721848 z siedzibą w Kraśniku, ul. Przechodnia 6/11  23-200 Kraśnik.

 

 1. Powyższe dane są danymi rejestracyjnymi firmy. Wszelką korespondencję należy kierować pod adres, pod którym mieści się Sklep Internetowy, czyli: Asimex Plus, ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik.

 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest: drogą mailową pod adresem: esklep@asimexplus.com, lub telefonicznie pod numerem: + 48 605 130 655 .

 3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz zawierania umów sprzedaży, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji nowych użytkowników, za pośrednictwem witryny Sklepu działającego pod adresem: www.asimexplus.com

 4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma firma Asimex Plus Andrzej Wojciechowski, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Firma Asimex Plus Andrzej Wojciechowski jest zarejestrowana w Urzędzie Probierczym pod numerem 11480 (W).

 8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Ponadto produkty oferowane w Sklepie są wykonywane ręcznie, więc każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i może minimalnie odróżniać się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora klienta, co może powodować różnice zwłaszcza w odzwierciedleniu kolorów danego produktu.

 9. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia i opisy są wyłączną własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada do nich stosowne prawa i są chronione prawem autorskim.

 

II. Rejestracja konta i składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz Wigilii i Sylwestra. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego w soboty, niedziele i święta oraz Wigilię i Sylwestra następuje najbliższego dnia roboczego.

 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji (zakupy przez rejestrację) albo bez dokonywania rejestracji (zakupy bez rejestracji). Oba sposoby składania zamówień zostały opisane w kolejnych punktach regulaminu.

 3. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jak i dokonania zakupu bez rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności i ich zaakceptowanie. W celu potwierdzenia tego faktu konieczne będzie przed założeniem konta oraz przed złożeniem zamówienia bez rejestracji zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu www.asimexplus.com oraz Polityką Prywatności".

 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.asimexplus.com wybrać zakładkę „Rejestracja” lub podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Nie posiadam konta, chcę się zarejestrować.”, a następnie podać swój e-mail i hasło, zaznaczyć czy do zamówienia ma zostać wystawiony paragon czy faktura VAT oraz wypełnić formularz „Dane teleadresowe”, i na końcu kliknąć opcję „Zakładam konto”. Podanie w wypełnianym formularzu daty urodzenia oraz płci nie jest obowiązkowe. Możliwe jest także podanie innego adresu do wysyłki.

 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu.

 6. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu,  poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka. Klient może się także zalogować na swoje konto po dodaniu towaru do koszyka w 2 etapie składania zamówienia po zaznaczeniu opcji "Posiadam konto w sklepie www.asimexplus.com". Następnie klient ma możliwość zaznaczenia wybranego sposobu płatności i dostawy, a także podania ewentualnych uwag do składanego zamówienia.

 7. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie wybiera opcję „Chcę dokonać zakupu bez rejestracji”, dalej zaznacza czy chce otrzymać paragon czy fakturę VAT, a następnie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, adres dostawy jeśli jest inny niż adres podstawowy, oraz dane niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury VAT, jeśli klient zaznaczył opcję wystawienia faktury. Po podaniu tych danych klient ma możliwość wybrania sposobu płatności i dostawy oraz wpisania ewentualnych uwag do zamówienia.

 8. Zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i bez rejestracji po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, wybrany przez klienta rodzaj dostawy wraz z jej kosztem oraz wybrany sposób płatności, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

 9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Składam zamówienie i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą wysyłane do klienta również mailowo bieżące informacje odnośnie przebiegu realizacji zamówienia.

 12. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

III. Dodatkowe usługi dla produktów

 1. Klient ma możliwość zamówienia usług dodatkowych. Sa to: grawerowanie, pakowanie na prezent, złocenie, realizacja priorytetowa 24h, modyfikacja biżuterii.

 2. Grawerowanie polega na naniesieniu na biżuterię napisu lub grafiki wskazanej przez klienta. Grawerunek można zamówić tylko na wybranych produktach, które są odpowiednio oznaczone w sklepie internetowym, mają wyszczególnione elementy biżuterii, na których jest możliwość wykonania grawerunku oraz mają odpowiednie pola na wpisanie treści grawerunku. Grawerowanie odbywa się metodą mechaniczną polegającą na wyryciu wskazanego przez klienta napisu bądź grafiki na wybranym przez klienta elemencie biżuterii. Grawerowanie jest procesem nieodwracalnym. W związku z tym biżuteria z grawerunkiem wykonanym na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi. W przypadku biżuterii pozłacanej, aby grawerunek był trwały, warstwa złocenia w miejscu grawerunku zostanie w wyniku grawerowania usunięta, co oznacza, że grawerunek będzie wyglądał jak jasno srebrny napis na elemencie w kolorze złota. Wynika to z tego, że głębokość grawerowania musi być głębsza niż grubość powłoki złota.

   

 

IV. Ceny, rabaty i karty podarunkowe

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Rabaty, które są udzielane klientom nie łączą się ze sobą. Rabaty wynikające z kodów rabatowych są naliczane od cen katalogowych produktów, czyli cen przed promocją. Jeśli cena promocyjna produktu wprowadzona przez Sklep jest niższa niż cena, która wynikałaby z użycia kodu rabatowego, z którego chciałaby skorzystać klient, wówczas kod rabatowy nie zostanie naliczony, a klient będzie mógł nabyć produkt po niższej cenie, czyli tej promocyjnej. Przykład: cena katalogowa produktu wynosi 100 zł a promocyjna 80 zł, zaś klient ma kod rabatowy uprawniający do zniżki 15%, wówczas rabat wynikający z kodu rabatowego nie zostanie naliczony, ponieważ cena promocyjna tj. 80 zł jest niższa niż cena, która wynikałaby z użycia kodu rabatowego, tj. 85 zł. Jeśli zamówienie klienta obejmuje kilka produktów z których część tylko jest przeceniona, możliwa jest sytuacja, w której rabat wynikający z kodu rabatowego użytego przez klienta naliczy się tylko dla części produktów tj. produktów nie objętych żadną inną promocją lub produktów dla których cena promocyjna będzie wyższa niż cena wynikająca z użycia przez klienta kodu rabatowego zgodnie z sytuacją opisaną powyżej. Wyjątkiem są rabaty udzielane na podstawie kodów rabatowych za zapis do newslettera oraz za wystawienie opinii, które łączą się z przecenami oraz wyprzedażą, z zastrzeżeniem, że do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

 4. Klient ma możliwość zamówienia karty podarunkowej. Każda karta podarunkowa zawiera indywidualny kod, którego użycie podczas zakupu spowoduje odliczenie odpowiedniej kwoty przypisanej do danego kodu z karty podarunkowej od ostatecznej kwoty do zapłaty. Kod umieszczony na karcie podarunkowej należy wpisać podczas składania zamówienia w polu dedykowanym do wpisania kodu rabatowego. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową, czyli jeden kod. W związku z tym do takiego zamówienia nie można wykorzystać jednocześnie kodów rabatowych wynikających z innych promocji. Jeśli zakup będzie na mniejszą kwotę niż kwota karty podarunkowej, niewykorzystana kwota przepadnie. Jeśli zakup będzie na kwotę wyższą niż kwota na karcie podarunkowej, pozostałą kwotę będzie można dopłacić jednym ze sposobów płatności oferowanych przez sklep. Wartość karty podarunkowej nie jest uwzględniana przy wyliczaniu kosztu przesyłki dla zamówienia. Karty podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę. W przypadku odstąpienia od umowy do zamówienia opłaconego kartą podarunkową, zwrot środków odbędzie się także na kartę podarunkową. Karty podarunkowe są wysyłane sposobem dostawy wybranym przez zamawiającego. Karty podarunkowe nie są dodatkowo pakowane jak na prezent. W zamówieniach na karty podarunkowe klient nie może używać żadnych kodów rabatowych, ponieważ wartość zamówienia musi być zgodna z wybraną kwotą karty podarunkowej. W przypadku, gdy klient w takim zamówieniu wykorzysta kod rabatowy, zamówienie zostanie anulowane.

 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy płatności i dostawy zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

V. Sposoby płatności i dostawy

 1. Dokonując zakupu klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie: płatność przy odbiorze - podczas odbioru osobistego lub podczas odbioru przesyłki za pobraniem, lub przedpłata - płatność zwykłym przelewem, oraz wpłata pocztowa lub bankowa na konto bankowe Sprzedawcy, a także płatności elektroniczne kartą płatniczą, przelewem online lub przez PayPal / Przelewy24.

 2. Dostępne i aktualne sposoby i koszty dostawy produktów zamówionych w Sklepie są zawsze przedstawione na stronie internetowej Sklepu i można je sprawdzić tutaj. Sposoby i koszty dostawy są także podawane do wiadomości i wyboru klientów w zakładce "Twój koszyk" przed złożeniem zamówienia w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany sposobów płatności oraz sposobów i kosztów wysyłki, w tym także wyłączenia czasowego lub trwałego niektórych form płatności i sposobów dostawy, a także do zmiany przewoźników, z usług których korzysta w celu dostarczenia do klientów zamówień złożonych w Sklepie. Zmiana taka nie dotyczy zamówień złożonych przed wprowadzoną zmianą.

 4. W przypadku nie odebrania przez klienta przesyłki opłaconej z góry, w następstwie czego paczka wróci do Sprzedawcy, za jej ponowne nadanie Sprzedawca naliczy Kupującemu koszt przesyłki zwrotnej oraz ponownego nadania przesyłki. Klient będzie zobowiązany do zapłaty zwykłym przelewem podwójnego kosztu przesyłki danego rodzaju (przesyłka zwrotna oraz ponowne nadanie) podanego w cenniku dostaw dla zamówień od 0 zł, ponieważ jest to rzeczywisty koszt przesyłki ponoszony przez Sprzedawcę względem przewoźnika. W przypadku nie odebrania przez Klienta paczki wysłanej za pobraniem (płatność przez odbiorze), Sprzedawca wyślę paczkę ponownie pod warunkiem opłacenia całości zamówienia zwykłym przelewem z doliczonymi kosztami przesyłki zgodnie z zasadą opisaną powyżej. W tym przypadku koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego nadania przesyłki będą naliczane także jak dla zamówień opłaconych z góry, ponieważ w opłacie za zwrot przesyłki oraz za ponowne nadanie nie będzie już uwzględniony dodatkowy koszt wynikający z płatności przy odbiorze paczki.

 5. Odbiory osobiste są realizowane pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę. Aktualny adres do odbiorów osobistych jest zawsze podany do wiadomości klientów w trzecim etapie składania zamówienia oraz jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu tutaj. W przypadku odbioru osobistego należy się przed przyjazdem umówić na termin odbioru. Można to zrobić telefonicznie pod numerem: +48 605 130 655 lub mailowo: esklep@asimexplus.com. W nadzwyczajnych sytuacjach Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia opcji odbiorów osobistych.

   

VI. Paragony i faktury

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury w tym numeru NIP. Dane do faktury klient powinien podać w składanym zamówieniu lub mailowo na adres:
  esklep@asimexplus.com  przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Jeśli klient poda dane do faktury po przyjęciu zamówienia do realizacji wystawienie faktury nie będzie już możliwe zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o towarach prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów posiadających zarejestrowane konta klienta w Sklepie. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023 r.

 

 

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 605 130 655

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 • prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie według wzoru którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki produktu, gdyż jest on zależny od rodzaju wady. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 • zgodnie z ustawą w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie nastąpi: naprawa reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 • jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

Adres do wysyłki:

Asimex Plus

ul. Przechodnia 6/11

23-200 Kraśnik

 

 

 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny przysługuje konsumentom, czyli osobom fizycznym. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci jeśli zamówiona przez Ciebie biżuteria została wykonana na Twoje indywidualne zamówienie lub była na Twoje życzenie modyfikowana. Oznacza to, że nie przyjmiemy zwrotu takiego produktu. 

Zwroty towaru po wcześniejszym zapoznaniu się z ustawą - link poniżej

Ustawa o prawach konsumenta

 

 

Wysyłka na koszt kupującego na adres:

Asimex Plus

ul. Przechodnia 6/11

23-200 Kraśnik

 

 

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium