Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES ASIMEXPLUS.COM


 

§1 Postanowienia Ogólne

  

Niniejsze Zasady Prywatnościmają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego oraz sklepu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.asimexplus.com (dalej: „Sklep internetowy ”).

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje ozasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane zuwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia oochronie danych. 

 

Ochrona prywatności klientów i użytkowników sklepu internetowego www.asimexplus.com.

 

Administratorem Sklepu internetowego www.asimexplus.com jest Asimex Plus Andrzej Wojciechowski, Dąbie 54, 23-310 Modliborzyce, NIP: 7151677170, Regon: 432721848, adres do doręczeń – ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik, adres poczty elektronicznej –biuro@asimexplus.eu

 

Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Sklepu internetowego do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć klientom/użytkownikom, usługi na najwyższym poziomie

 

§2 Słownik terminów

 

1. Administrator – Asimex Plus Andrzej Wojciechowski, Dąbie 54, 23-310 Modliborzyce, NIP: 7151677170, Regon: 432721848, adres do doręczeń – ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik, adres poczty elektronicznej – biuro@asimexplus.com

 

2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem Sklepu internetowego i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.

 

3. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego np. analizowanie na potrzeby świadczenia usług.

 

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sklep internetowy – usługa cyfrowa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom zapoznanie się z ofertą Administratora i zakup towaru.

 

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową oraz kontaktująca się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego..

 

§3 Cel przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 

a) zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora;

 

b) zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora usług;

 

c) dopasowania zawartość strony do zainteresowań użytkowników oraz optymalizacji nawigacji Strony, aby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne;

 

d) zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami/potencjalnymi klientami lub użytkownikami Strony w tym m.in. prowadzenie korespondencji, przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną i elektroniczną.

  

§4 Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 1. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) sklepu internetowego ASIMEX PLUS.

 2. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO);

 

 1. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wcelu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu wcelach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 3. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Motywem (47) RODO)

   

§5 Zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora

 

1. Administrator zarządza danymi, gromadzi informacje, które są dobrowolnie dostarczane przez użytkowników Strony.

 

2. Gromadzone są tzw. logi serwera www, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów użytkowników uzyskujących dostęp do Strony.

 

3. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, dane o pobieranym zasobie, referer, user agent, cookie.

 

4. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Strony do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 

5. Administrator nie zbiera danych dotyczących przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia, czy pochodzenia etnicznego.

 

6. Administrator nie zbiera ani nie weryfikuje informacji o wieku użytkowników Serwisu. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie są uprawnione bez posiadania stosownych zgód uzyskanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dokonywać zamówień i korzystać z usług Serwisu.

 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale wwiększości przypadków jest konieczne świadczenia usług przez Administratora.

 

9. W zależności od celu, wjakim dane są podawane, brak podania danych wiąże się z: brakiem możliwości korzystania zusług Serwisu.

 

10. Zgodę na wykorzystanie danych można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą korespondencji mailowej na adres: biuro@asimexplus.com.

 

11. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika uznaje się za zgodną z prawem.

 

12. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne itechniczne zgodne zwłaściwymi przepisami prawa, wtym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

13. Użytkownikowi Strony przysługuje również prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych;

 

 1. ich sprostowania; 

 

 1. usunięcia;

 

 1. ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

A także prawo: 

 

 

 

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 

 1. żądania przeniesienia danych do innego administratora.

 

 

 

Skontaktuj się znami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie zprawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. 

  

§6 Okres przetwarzania danych

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, wktórym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, awięc do momentu, wktórym: 

 

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub 

 

 1. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych zumową zawartą drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron lub 

 

 1. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania danych osobowych. 

 

- wzależności od tego, co ma zastosowanie wdanym przypadku ico nastąpi najpóźniej. 

 

§7 Odbiorcy danych i odwołania do innych stron internetowych

 

1.Korzystamy zusług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników np.:

 

 • Administrator sklepu internetowego

 • Hostingodawca iadministrator serwera; 

 • Sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami;

 • Podmioty realizujące bieżącą obsługę Strony;

 • Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

 

 

2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 

3. W celu realizacji transakcji Administrator może udostępnić dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym usługi dla Administratora które przetwarzają te dane w imieniu Administratora w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

 

4. Na Stronie mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych i serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

5. W nawiązaniu do ustępu 1 powyżej Administrator prosi użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

 

§8 Formularze kontaktowe

 

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z użytkownikiem przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych pod adresem: https://www.asimexplus.com/pl/i/Kontakt-i-dane-firmy/9. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  

§9 Polityka plików cookies.

 

1. Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniach użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo.

 

 

 

2. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

 

3. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Serwisie internetowym, z którego zostały wysłane.

  

Polityka plików „cookies”

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do sklepu internetowego, którego operatorem jest Asimex Plus Andrzej Wojciechowski, Dąbie 54, 23-310 Modliborzyce, NIP: 7151677170, Regon: 432721848, adres do doręczeń – ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik.

   

Czym są pliki „cookies”?

 

Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, tj. w szczególności pliki w formacie tekstowym, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, tablet etc.), przesyłane przez stronę internetową. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie sklepu internetowego w języku użytkownika skonfigurowanym przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień sklepu internetowego wybranych przez użytkownika.

 

Cookies” co do zasady zawierają nazwę sklepu internetowego z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe ?

 

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych.

 

Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

 

Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do:

 

 1. rezygnacji z profilowanych reklam,

 2. języka,

 3. przeglądarki,

 4. ustawień wybranych elementów sklepu internetowego,

 

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwienia przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie.

 

Równocześnie pliki „cookies” pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń i wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.

 

Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas wskazany w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników sklepu internetowego, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Wyróżnić można szczegółowy podział plików „cookies”, ze względu na:

 

A. niezbędność do realizacji usługi

 

Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

 

Funkcjonalne - są ważne dla działania sklepu internetowego:

 

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich sklep internetowy będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,

 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności sklepu internetowego, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

 • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 

Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest sklep internetowy; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela sklepu internetowego przychodów subsydiujących jej działanie.

 

B. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

 

Cookies sesyjne - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze sklepu internetowego.

 

Cookies stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności (zależy od ustawień właściciela sklepu internetowego).

 

C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”

 

Cookies własne - cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Asimex Plus Andrzej Wojciechowski.

  

Cookies zewnętrzne - cookies” zamieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Asimex Plus Andrzej Wojciechowski.

  

Uwaga !

 

Cookies” mogą być wywołane przez Asimex Plus Andrzej Wojciechowski. za pomocą mechanizmów (skryptów i/lub komponentów), które znajdują się na serwerach partnera Asimex Plus Andrzej Wojciechowski, umiejscowionych w innej lokalizacji.

 

W przypadku wywołania przez Asimex Plus Andrzej Wojciechowski komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Asimex Plus Andrzej Wojciechowski mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Asimex Plus Andrzej Wojciechowski.

 

D. Ze względu na cel jakiemu służą

 

Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

 

Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

 

Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu sklep internetowy może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 

Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze sklepu internetowego. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

 

Procesy - umożliwiają sprawne działanie sklepu internetowego oraz dostępnych na niej funkcji.

 

Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

 

Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

 

Zazwyczaj właściciel sklepu internetowego lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

 

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

 

Nieszkodliwe - Obejmuje „cookies”:

 

 • niezbędne do poprawnego działania sklepu internetowego,

 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności sklepu internetowego, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika

 • Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

  

Usuwanie plików „cookies”

 

Uprawnienie Asimex Plus Andrzej Wojciechowski do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych.

 

Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej sklepu internetowego lub usługi oraz (opcjonalnie) podczas procesu rejestracji użytkownika w Serwisu. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez HUE Sp. z o.o.

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

 

 • Chrome

 • Edge

 • Opera

 • Internet Explorer

 • Safari

 • Firefox

 

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików „cookies”.

 

Proces aktualizacji może potrwać do ___ godzin.

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują dla Państwa tematyki stosowanych „cookies” gorąco zachęcamy do zapoznania się dodatkowo ze stroną: http://wszystkoociasteczkach.pl która w sposób syntetyczny opisuje cały proces gromadzenia w/w danych.

 

§ 10 Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności

 

1. Administrator wdrożył racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.

 

2. Administrator wdrożył stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz infrastruktury informatycznej.

 

3. Administrator zarządza danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

4. Nadzór nad bezpieczeństwem danych sprawuje Administrator.

 

5. Sposoby kontaktu z Administratorem:

 


a) mailowo pod adresem:biuro@asimexplus.com

 


b) listownie pod adres:
ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik.

  

6. Zakres odpowiedzialności Administratora:

 

 • weryfikowanie prawidłowości i aktualności Polityki Prywatności.

 • informowanie o wprowadzeniu Polityki Prywatności w życie, jej aktualizacjach,

 • weryfikowanie zgodności Polityki Prywatności lub proponowanych do niej zmian z powszechnie obowiązującymi przepisami, a także przyjętymi przez Administratora standardami postępowania,

 

 

 

 • dokonywanie aktualizacji Polityki Prywatności.

 

7. Zakres odpowiedzialności wszystkich Pracowników i Współpracowników:

 

 • znajomość i przestrzeganie Polityki Prywatności

 • informowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych o sytuacjach mających wpływ na procesy opisane w Polityce Prywatności

 

 

 

 • realizowanie zadań opisanych w Polityce Prywatności.

  

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Na zmiany w polityce prywatności sklepu www.asimexplus.com może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego.

 


2. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od daty ich publikacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium